Prvních 30 minut konzultace ZDARMA !

Jak na SEO

Chcete se dozvědět více o SEO a jak na to? SEO (Search Engine Optimization) je důležitou součástí internetového marketingu, na kterou se specializujeme. Chtěli byste být snadno dohledatelní na internetu a objevovat se mezi prvními výsledky ve vyhledávačích, jako je Google? Chcete, aby lidé ihned našli vaše nabízené produkty nebo služby, když zadají příslušný dotaz?

Odpověď je jednoduchá - optimalizace vaší webové stránky pro vyhledávače. SEO je proces, který vám pomůže dosáhnout těchto cílů. Pomocí SEO můžete vytyčit stanovené cíle a následně je splnit.

Optimalizace pro vyhledávače
Optimalizace pro vyhledávače (SEO) je složitý proces, který zahrnuje mnoho kroků a faktorů. Jedná se o kombinaci různých činností, které nemohou být redukovány na jednu jedinou akci, která by vás rychle dostala na vrchol výsledků vyhledávání. SEO nelze definovat jako jednoduchý a statický stav, ale spíše jako dlouhodobý běh, nikoli sprint.

Aby byly výsledky SEO trvalé, je nezbytné provádět optimalizaci dlouhodobě, po celou dobu životnosti webové stránky. Pokud nedostává SEO dostatečnou pozornost nebo je podceňováno, může to vést k úpadku stránky a ztrátě dosavadních pozic, které byly dosaženy v průběhu posledních měsíců.

Je důležité si uvědomit, že SEO je kontinuální proces, který vyžaduje neustálou péči a optimalizaci. Pouhým provedením jednorázových opatření nelze dosáhnout dlouhodobých a udržitelných výsledků. Neustálé sledování a přizpůsobování se změnám algoritmů vyhledávačů a vyvíjejícím se trendům je klíčové pro úspěch SEO.

Jaké jsou cíle optimalizace pro vyhledávače (SEO)?
Hlavním cílem SEO je především zvýšit zisky společnosti, e-shopu, magazínu nebo jiného internetového nebo off-line projektu. Není správné domnívat se, že hlavním cílem SEO je pouze zvýšit pozice ve vyhledávačích na základě klíčových slov. Skutečným cílem je přispět ke zvýšení zisků firmy.
Dostáním se na přední příčky výsledků vyhledávání získáte více příležitostí, zákazníků a uživatelů, kteří navštíví váš web.

Kdy začít s optimalizací pro vyhledávače (SEO)?
V rámci SEO se nejedná pouze o dosažení první pozice ve výsledcích vyhledávání, protože takových pozic je nekonečné množství. Denně se zadává obrovské množství dotazů do vyhledávačů. Ne všechny první pozice však přinášejí konverze. Proto se SEO specialisté snaží být co nejvíce přesní, aby oslovili přesně ty, které chtějí zasáhnout (podobně jako tradiční PPC reklama).
V ideálním případě byste měli s SEO začít co nejdříve. Čím dříve začnete, tím efektivnější to bude a nakonec i levnější. Před spuštěním celého projektu optimalizace pro vyhledávače je důležité provést analýzu klíčových slov, která pomůže připravit strukturu navigace na webu. Tato analýza se zaměřuje na seskupení nejčastěji vyhledávaných dotazů souvisejících se službami nebo produkty, které nabízíte. Vše začíná SEO analýzou, která identifikuje důležitá klíčová slova pro konkrétní landing page. Tato analýza se nevytváří jen pro zábavu, ale má konkrétní účel - co nejefektivnější využití SEO.

SEO je kombinací mnoha faktorů
SEO zahrnuje mnoho faktorů, které ovlivňují optimalizaci stránek pro vyhledávače. Kromě analýzy klíčových slov existují další důležité faktory, které patří do oblasti SEO. Jedná se o tzv. on-page a off-page faktory. On-page faktory se přímo týkají obsahu a struktury stránek a mají vliv na jejich pozici ve výsledcích vyhledávání. Off-page faktory zahrnují odkazy a odkazují na vaše stránky z externích zdrojů. Do této kategorie patří nejen originální obsah na webových stránkách, ale také linkbuilding, tedy budování kvalitních zpětných odkazů.

Pozor na dodržování etických pravidel

Je důležité dbát na dodržování etických pravidel při provádění SEO. SEO je specifický obor a podobně jako v případě reklamních kampaní platí pravidla a zásady, které je nutné dodržovat. Porušení těchto pravidel může vést k penalizaci, která se projeví například poklesem pozic ve výsledcích vyhledávání. Je také důležité si uvědomit, že optimalizace se liší v závislosti na konkrétním vyhledávači. Postup při optimalizaci pro Google se může lišit od postupu pro Seznam a další vyhledávače. Při výběru vhodné agentury pro SEO je proto dobré hledat takovou, která má široké znalosti a zkušenosti s různými vyhledávači.

Které nástroje se využívají při SEO?
Profesionální SEO specialisté pracují s širokou škálou placených nástrojů, které pomáhají efektivně optimalizovat webové stránky a umožňují správné využití času. Tyto nástroje také poskytují možnost identifikovat potřebné SEO metriky jak pro on-page, tak pro off-page faktory. Zde je příklad několika nejčastěji používaných SEO nástrojů:
  • Collabim
  • Ahrefs
  • Majestic
  • ScreamingFrog
  • MarketingMiner
  • Google Ads
Kdo provádí SEO?
Na projektech pro klienty pracuje vždy zkušený SEO specialista s více než 8 lety praxe v oblasti SEO. Tím je zajištěna kvalita služeb a klient má jistotu, že je jeho webový projekt svěřen do rukou profesionála. SEO specialista komunikuje také s celým týmem zabývajícím se online marketingem, což přináší synergii a celkovou koordinaci projektu.